Miljana Kolundžija

Od ranog detinjstva živela je u Libanu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u “Ecole des Filles de la Charite” u Tripoliju (Liban), a gimnaziju na “Lycee Franco-Libanis – L`Athenee de Beyrouth“ u Bejrutu (Liban) na arapsko-francuskom jeziku. Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu i stekla zvanje profesora arapskog jezika i književnosti.

Sudski je tumač za arapski jezik pri Okružnom sudu u Beogradu. Radila je kao prevodilac u zemlji i inostranstvu i zastupala mnogobrojne inostrane firme u zemlji.

Pisala je poeziju i komponovala francuske šansone na francuskom jeziku. Od 2005. godine vlasnik je firme SOS DANUBIUS.

Od osnivanja Centra lepih umetnosti Guarnerius pomaže svom suprugu u vođenju Centra i organizaciji programa.