Kontakti

Ustanova kulture Gvarnerijus

Centar lepih umetnosti Jovana Kolundžije
Ustanova kulture od nacionalnog značaja

Adresa: Džordža Vašingtona 12, 11000 Beograd
Broj telefona: +381 11 33 45 237
Mobilni telefon: +381 66 802 83 68
Broj Faksa: +381 11 33 46 807
Mail: info@guarnerius.rs
Web: www.guarnerius.rs

Matični broj: 17135899
PIB: 101511558
Šifra delatnosti: 9004
Naziv delatnosti: Rad umetničkih ustanova

Broj poslovnog računa: 190-1460-69
kod JUBMES banke a.d. Beograd

captcha

Mapa