Tradicionalni seminar za nastavnike engleskog jezika u organizaciji Udruženja škola stranih jezika Srbije – YALS

Tradicionalni seminar za nastavnike engleskog jezika u organizaciji Udruženja škola stranih jezika Srbije – YALS

Subota, 28. oktobar 2017. godineod 9.00 do 16.00 časova