Nada Kolundžija

PIJANISTKINJA NADA KOLUNDŽIJA je naš najznačajniji izvođač i promoter savremene muzike, a dobitnica je brojnih internacionalnih nagrada i priznanja.

Godinama upoznaje domaću publiku sa značajnim delima Šenberga, Feldmana, Ksenakisa, Beria, Mesijana, Kejdža, Satija, Kagela, Štokhauzena i mnogih drugih kompozitora, izvodeći ih premijerno. Na njenom obimnom repertoaru uvek su se nalazila i dela domaćih kompozitora, od kojih su joj mnoga i posvećena.

Radeći kao redovni profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, zainteresovala je mnoge mlade muzičare za savremene muzičke izraze.

Više informacija na zvaničnoj prezentaciji Nade Kolundžije

www.nadakolundzija.info